สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน เมษายน 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 30 19 38
2 13 13 13
3 17 12 20
4 10 10 23
5 10 14 28
6 19 11 19
7 15 15 20
8 13 8 15
9 32 28 33
10 16 18 19
11 11 15 16
12 7 5 7
13 8 7 8
14 10 8 11
15 6 5 7
16 11 11 14
17 15 13 18
18 8 9 9
19 14 15 18
20 11 13 14
21 22 20 40
22 20 14 25
23 21 21 27
24 40 28 46
25 22 23 31
26 10 50 52
27 17 56 57
28 10 7 10
29 15 17 22
30 28 16 30

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop