สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 4 4 5
2 12 9 15
3 33 20 41
4 15 16 25
5 21 14 28
6 18 13 22
7 6 6 8
8 13 10 14
9 21 14 39
10 12 9 16
11 24 15 29
12 21 15 32
13 41 22 52
14 25 16 37
15 26 18 35
16 38 13 41
17 24 14 31
18 24 19 39
19 32 29 44
20 10 8 17
21 18 10 22
22 9 8 12
23 14 13 21
24 23 14 36
25 19 14 48
26 21 14 42
27 11 9 13
28 22 10 32
29 19 8 19

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop