สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 13 11 15
2 17 15 17
3 17 17 29
4 8 7 10
5 10 10 11
6 8 11 17
7 65 28 116
8 34 23 109
9 24 15 28
10 11 9 12
11 8 8 13
12 8 5 8
13 16 11 17
14 24 18 56
15 8 8 19
16 13 8 13
17 10 6 13
18 12 5 156
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop