สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 9 9 9
2 20 15 23
3 23 21 29
4 16 13 30
5 9 9 23
6 21 19 36
7 19 15 28
8 34 22 55
9 36 20 53
10 20 14 29
11 24 15 26
12 10 11 11
13 52 18 66
14 30 6 36
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop