สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 55 63 74
2 37 57 61
3 27 16 33
4 8 9 9
5 23 14 51
6 18 14 21
7 6 6 6
8 10 8 11
9 11 9 11
10 16 7 17
11 18 10 21
12 19 14 28
13 19 15 26
14 12 10 13
15 19 16 26
16 10 9 18
17 15 12 29
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop