สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 32 15 39
2 24 18 39
3 24 20 38
4 15 12 19
5 22 18 25
6 8 5 8
7 14 10 15
8 18 13 20
9 16 12 19
10 13 12 15
11 18 15 25
12 18 10 19
13 15 12 16
14 29 28 37
15 9 9 20
16 18 14 33
17 18 11 18
18 32 30 37
19 13 13 27
20 41 13 47
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop