สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 6 6 9
2 42 16 62
3 16 10 31
4 57 16 86
5 22 9 36
6 42 22 46
7 16 14 19
8 18 10 58
9 33 26 80
10 31 24 85
11 31 21 81
12 45 14 52
13 25 15 43
14 36 16 44
15 37 21 55
16 1 1 1
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop