สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 10 6 13
2 10 9 10
3 23 11 36
4 26 15 41
5 17 12 18
6 30 108 113
7 11 10 20
8 5 5 5
9 49 11 74
10 30 12 37
11 5 5 11
12 5 8 12
13 4 4 4
14 15 16 21
15 22 15 26
16 18 14 27
17 15 12 16
18 21 13 39
19 25 21 32
20 8 8 8
21 7 7 11
22 4 4 6
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop