สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 23 14 43
2 11 10 12
3 19 11 25
4 40 14 42
5 29 13 32
6 29 20 36
7 21 15 25
8 15 11 21
9 12 10 14
10 15 11 29
11 23 17 30
12 60 33 61
13 32 17 40
14 15 10 15
15 9 8 10
16 16 6 17
17 14 12 20
18 12 10 13
19 19 16 20
20 23 15 37
21 12 11 12
22 16 10 21
23 6 2 6
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop