สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 30 22 33
2 54 26 65
3 12 11 20
4 37 17 48
5 39 17 43
6 56 14 78
7 59 22 60
8 81 34 91
9 39 18 47
10 21 17 22
11 27 18 40
12 39 20 41
13 11 11 12
14 39 22 42
15 32 11 32
16 17 15 19
17 19 7 19
18 5 5 6
19 34 19 45
20 35 20 44
21 36 18 36
22 18 9 20
23 3 3 3
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop