สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 8 6 14
2 12 11 23
3 29 23 40
4 40 18 46
5 41 24 53
6 14 13 26
7 32 16 45
8 40 21 48
9 35 23 44
10 28 19 46
11 32 19 48
12 27 16 30
13 20 13 24
14 28 15 28
15 33 16 61
16 16 15 18
17 21 15 28
18 26 19 29
19 13 12 13
20 23 13 23
21 15 12 15
22 17 7 17
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop