สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 36 16 39
2 24 16 28
3 30 19 43
4 20 10 24
5 17 15 45
6 6 5 6
7 15 10 23
8 17 10 20
9 13 14 22
10 69 39 72
11 5 4 6
12 12 8 12
13 7 8 8
14 13 10 13
15 2 2 2
16 5 2 5
17 25 10 26
18 16 11 16
19 15 12 15
20 1 1 1
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop