สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 13 12 26
2 10 9 10
3 23 14 28
4 32 14 33
5 45 17 62
6 73 29 77
7 33 18 63
8 36 30 51
9 23 19 41
10 20 10 39
11 29 18 33
12 50 20 57
13 50 16 56
14 27 21 49
15 29 21 31
16 58 25 104
17 12 10 16
18 41 28 68
19 72 29 78
20 47 26 54
21 30 22 47
22 30 19 35
23 39 15 43
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop