สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 13 13 14
2 15 12 20
3 17 15 18
4 17 15 19
5 50 24 55
6 59 25 86
7 39 22 41
8 36 23 36
9 29 20 35
10 17 13 23
11 56 14 56
12 42 25 43
13 42 26 45
14 42 20 44
15 58 24 78
16 72 27 78
17 34 18 38
18 40 21 44
19 22 13 42
20 29 22 42
21 25 15 28
22 28 13 41
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop