สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 69 22 103
2 123 33 125
3 112 36 121
4 118 61 150
5 156 50 169
6 115 52 135
7 105 31 128
8 224 42 279
9 64 23 64
10 81 35 111
11 106 56 129
12 44 29 57
13 93 36 108
14 108 46 120
15 112 47 137
16 38 22 40
17 58 40 62
18 81 43 94
19 100 61 115
20 51 30 52
21 30 20 32
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop