สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 36 28 40
2 21 20 29
3 49 32 71
4 30 23 39
5 40 25 40
6 25 17 37
7 39 27 40
8 16 14 18
9 57 23 58
10 92 28 94
11 76 23 78
12 48 20 48
13 100 80 108
14 92 50 94
15 66 44 75
16 58 34 59
17 104 47 135
18 130 41 134
19 39 31 48
20 5 3 5
21 - - -
22 - - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop