สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 69 27 73
2 145 33 148
3 38 22 42
4 170 41 180
5 35 19 38
6 100 39 109
7 49 29 55
8 33 32 38
9 38 33 39
10 42 24 55
11 39 19 41
12 43 28 54
13 68 25 74
14 36 24 43
15 39 31 43
16 36 29 37
17 26 26 53
18 16 14 16
19 39 27 46
20 32 26 37
21 51 27 53
22 34 24 38
23 18 17 18
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop