สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 47 31 49
2 43 31 50
3 44 23 50
4 27 24 47
5 37 26 41
6 37 24 37
7 57 22 74
8 19 14 33
9 9 7 10
10 43 32 47
11 51 40 63
12 81 30 111
13 23 22 33
14 21 18 23
15 33 31 33
16 16 14 18
17 37 30 49
18 31 19 35
19 61 23 87
20 45 36 58
21 102 37 108
22 33 22 38
23 27 26 28
24 40 31 53
25 55 26 64
26 45 36 51
27 49 34 56
28 5 5 5
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop