สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 48 28 55
2 159 62 184
3 396 160 434
4 306 98 383
5 277 68 291
6 25 21 28
7 25 23 26
8 30 22 33
9 30 27 33
10 29 20 40
11 33 25 46
12 17 15 20
13 26 16 27
14 49 20 50
15 49 29 51
16 52 29 54
17 83 60 162
18 73 43 91
19 89 42 106
20 51 30 65
21 68 38 76
22 112 48 129
23 239 52 250
24 22 7 24
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -
29 - - -
30 - - -
31 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop