สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 70 37 81
2 44 27 57
3 69 27 69
4 62 26 70
5 55 27 65
6 108 36 114
7 73 45 107
8 79 45 88
9 84 27 85
10 72 38 112
11 54 30 67
12 85 40 97
13 160 83 248
14 105 44 116
15 45 31 53
16 76 41 87
17 40 20 43
18 74 33 83
19 63 39 79
20 23 21 24
21 156 53 177
22 74 28 82
23 38 22 50
24 43 18 45
25 35 23 44
26 51 38 58
27 44 18 45
28 - - -
29 - - -
30 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop