สถิติการใช้งานเว็บไซต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ UIP Visitor Pageview
1 100 63 125
2 104 53 117
3 134 59 151
4 56 41 68
5 82 62 85
6 109 66 129
7 79 53 96
8 228 131 258
9 330 136 342
10 96 41 160
11 35 31 41
12 42 32 65
13 43 40 55
14 48 39 52
15 58 43 62
16 56 53 60
17 49 41 67
18 66 45 71
19 54 44 72
20 74 45 82
21 56 40 74
22 89 49 102
23 66 49 78
24 28 24 50
25 - - -
26 - - -
27 - - -
28 - - -

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop