ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  ศนท. เปิดบริการฝึกอบรมทางไกลแบบออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป

  ประกาศวันที่ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มทส จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล แบบออนไลน์ 9 หลักสูตร หลักสูตรละ 1,500 บาท ดังนี้
  • หลักสูตรออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DrreamWeaver CS3
  • หลักสูตรสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วย Adobe Flash CS3
  • หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office 2007
  • หลักสูตรการใช้โปรแกรม Illustrator CS3
  • หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย ASP.net 2008
  • การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
  • หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย php
  • หลักสูตรการตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Premiere CS3
  • หลักสูตรการสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม SWiSH MAX2
  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบตามหลักสูตร สนใจสมัคร อ่านเพิ่มเติมได้ที่
  http://ceit.sut.ac.th/etraining/ หรือ ติดต่อ คุณพิมพรรณ โทร.0-4422-4979 e-mail: etraining@sut.ac.th

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop