ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  ข่าวดี!! สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมทางไกลกรณีพิเศษ++ สมัครลงทะเบียน 5 คน ฟรี!!1 คน

  ประกาศวันที่ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

  ข่าวดี!! สำหรับผู้สนใจฝึกอบรมทางไกลกรณีพิเศษ++ ท่านสามารถสมัครฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร  ทุกช่วงเวลา โดยสมัครเข้าฝึกอบรมเป็นกลุ่ม  ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดฝึกอบรมให้เป็นกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ลงทะเบียน 5 คน ฟรี!!1 คน ติดต่อ 044-224979

  SUT e-Training Course

   

  • Advance Photoshop CS4[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีด้านการตกแต่งภาพขั้นสูง โดยหนักสูตรจะเน้นถึงการแก้ไขภาพที่ได้มาจากกล้องถ่ายรูป การแก้ไขสี แต่งสี การลบจุดริ้วรอย แต่งภาพสไตล์อาร์ต ศิลปะ แก้ไขรูปเอียง ทำโปสการ์ดน่ารักๆ  การตัดต่อภาพ การใช้โปรแกรม PhotoShop วาดการ์ตูน และลงสี new
  • Joomla[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการสร้างสื่อนำเสนอให้น่าสนใจในรูปแบบมัลติมิเดียหรือสร้างสื่อในลักษณะอินเทอร์แอ็คทีฟ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมหรือการจัดทำสื่อมัลติมีเดียมาก่อน new
  • Captivate CS4[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการสร้างสื่อนำเสนอให้น่าสนใจในรูปแบบมัลติมิเดียหรือสร้างสื่อในลักษณะอินเทอร์แอ็คทีฟ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมหรือการจัดทำสื่อมัลติมีเดียมาก่อน new
  • Adobe After Effect CS4[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการทำภาพเอฟเฟคด้วยตนเอง เพื่อนำไปประกอบการตัดต่อวีดิทัศน์ ให้ผลงานดูสวยงามยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานการตัดต่อวีดีทัศน์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับภาพนิ่งกราฟฟิกมาก่อน new
  • 3dsMax [เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการสร้างภาพสามมิติ การใช้เครื่องมือช่วยเพื่อให้สร้างภาพสามมิติ การใส่ Material ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นมา การจัดแสง การสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การ render งานสามมิติออกไปใช้งาน และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม 3ds Max เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น new
  • Moodle[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอนตามขั้นตอนไปตามลำดับของการสร้างและใช้งาน Moodle ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน และสามารถจัดการรายวิชาโดยใช้โปรแกรม Moodle ได้ new
  • English for Future office Personnel[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานอย่างง่ายๆ เช่น การแนะนำตัวเอง การทักทาย การให้ข้อมูลส่วนตัว การถามคำถามเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ การพูดเกี่ยวกับความสามารถ ทักษะต่างๆที่มี และความสนใจต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในที่ทำงานได้อย่างราบรื่น new
  • DreamWeaver CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรเจาะลึก ทุกคำสั่ง ทุกขั้นตอน ในการใช้งาน Dreamweaver CS3 สุดยอดโปรแกรมในการสร้าง Web Site มืออาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทดลองปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการสร้าง Home page จนถึงเทคนิค ลูกเล่นพิเศษ
  • DreamWeaver CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] ในหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีการวาดภาพ การปรับแต่งสี การสร้างการ์ตูน การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจหลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการ การใช้เครื่องมือ วาดภาพ ตกแต่งภาพ สี การสร้างภาพเลื่อนไหว
  • DreamWeaver CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีการวาดภาพ การปรับแต่งสี การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการลงมือปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม SWiSH Max2 เพื่อสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ  เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการ การใช้เครื่องมือ วาดภาพตกแต่งภาพ สี การสร้างภาพเลื่อนไหว
  • DreamWeaver CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] การใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Office 2007 ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2007, โปรแกรมกระดานคำนวณ Microsoft Excel 2007,  โปรแกรมงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007  และการใช้งานโปรแกรมรับส่งอีเมล์ MicrosoftOutlook 2007 ด้วยการเรียน การสอน และทำกิจกรรมแบบออนไลน์
  • DreamWeaver CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติได้จริง ทำงานทุกคำสั่งที่ใช้ในการทำงานในการออกแบบและตกแต่งภาพ โดยโปรแกรมตกแต่งภาพที่ดีที่สุดในโลก ก็คือ โปรแกรม PhotoShopCS3 เพื่อพัฒนาการทำงานจากขั้นพื้นฐาน ไปสู่การทำงาน และเทคนิคขั้นสูง
  • premiere CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักทฤษฏีการตัดต่อภาพเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS3 เพื่อสร้างผลงานวีดิทัศน์ โดยการตัดต่อวีดิทัศน์ เสียง และภาพนิ่ง หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาหลักการตัดต่อภาพวีดิทัศน์และการสร้างวีดิทัศน์แบบดิจิทัลแต่ยังไม่ชำนาญการใช้ซอฟแวร์ Adobe Premiere Pro CS3
  • Illustrator CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ ทั้งนิตยสาร หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ โบชัวร์ การ์ดต่างๆ และการออกแบบโลโก้ อีกทั้งการออกแบบตัวการ์ตูน ด้วยวิธีการเรียนแบบเวิร์คชอป ทดลองทำงานจริงๆทุกขั้นตอน โดยการเรียนรู้การใช้งาน Illustrator CS3 เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการออกแบบ
  • Illustrator CS3[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการใช้เครื่องมือ ASP.NET ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  • PHP[เข้าเรียน] [ดูรายละเอียด] หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและการใช้เครื่องมือ PHP ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

    
  • แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร SUT e-Training แบบสอบถามสร้างเอง
  • กระดานเสวนา ขอเชิญสมาชิกชาว e-Training เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่นี่นะคะ ...
  • รายชื่อผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 แหล่งข้อมูล
  • gชมจำนวนผู้สมัครฝึกอบรมทั้งหมด Click!! กว่า 200 ท่าน
  • วิธีการฝึกอบรม แหล่งข้อมูล
  • ดาวน์โหลดใบสมัครและตารางการฝึกอบรม แหล่งข้อมูล

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop