ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมออนไลน์

  ประกาศวันที่ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

  logo20sut

  ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมออนไลน์
  กับ SUT e-Training ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ได้ที่ 

  https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dERZdWVzNlpiN19mUkxwXzJlZTNjNGc6MA

   

  ลุ้นรับของรางวัล !!!


  หนังสือการออกแบบผลิตและพัฒนา e-Learning
  ผลิตโดยโครงการพัฒนา SUT e-Training มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop