ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  ประกาศ !! สมาชิกของระบบ SUT Online สามารถเข้าใช้ระบบ DiGi-Media ได้

  ประกาศวันที่ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

  ประกาศ !! สมาชิกของระบบ SUT Online สามารถเข้าใช้ระบบ DiGi-Media ได้

  สำหรับสมาชิกระบบ SUT Online ทุกท่าน สามารถใช้ User กับ Password ที่เข้าใช้งานระบบดังกล่าวได้แล้ว และหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอ Upgrade Level ในการใช้งานระบบ DiGi-Media สามารถแจ้งความจำนงค์มาได้ที่ผู้ดูแลระบบ โทร 044-224978

  และหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขดังกล่าว

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop