ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  แสดงผลได้ดีบน IE7 และ Firefox (View best with IE7 and Firefox)

  ประกาศวันที่ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554
   

  เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 6 และ Firefox ทุกเวอร์ชั่น ครับ
  ถ้าหากการแสดงผลเพี้ยน (เช่น ตัวหนังสือไม่อยู่ในที่ที่ควรอยู่) ให้ลองเปิดใน Firefox ดูนะครับ

  ------------------------

  This website is displayed best on Internet Explorer 6 and every Firefox version.
  If you have problems viewing this site (ex. Texts are not in appropriate area), try viewing on Firefox.

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop