ข่าวอื่นๆ ที่แสดง

  ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ new!!!

  ประกาศวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึง วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

         ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญอบรมการใช้ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (LMS) ด้วย Moodle หลักสูตร  “การพัฒนา e-Learning ยุค 2010 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Moodle 1.9.5”
         - รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลจัดการระบบ จำนวน 50 คน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2552

  (ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ระดับผู้ดูแลจัดการระบบที่ต้องการให้ระบบ Moodle ใช้งานได้จริงในสถาบันของตนเอง ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้งเป็นเครื่องแม่ข่าย Server มาด้วย)

         - รุ่นที่ 2 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบ จำนวน 50 คน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2552

  อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่นี่

  http://ceit.sut.ac.th/register/moodle/index.php

  ดาวโหลดหนังสือเชิญอบรม Click!!
  ดาวโหลดใบสมัคร
  Click!!
  ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร
  Click!!
  ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ที่นี่
  +++Click +++

  **ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณพิมพรรณ โทร.0-4422-4979  E-mail:
  etraining@sut.ac.th

  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

  อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

  ontop