• kekkaishii
    นาย อดิศักดิ์ กิ่งแก้วก้านทอง
  • 24 ก.ค. 53 + 11:25:48
  • 3594 ครั้ง

IRIS ตัวอย่างหนัง

แนะนำให้ดู
ที่มา :


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop