• akkadet
    อรรคเดช โสสองชั้น
  • 21 ม.ค. 53 + 16:43:15
  • 4279 ครั้ง

COM-IT มทส ปี 2009 ตอนที่ 1

การแสดงพิธีเปิดงาน COM-IT มทส ปี 2009<br />
ชื่อการแสดง มนต์รักสุนทราภรณ์ แสดงโดยสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)<br />
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา :


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop