• phantipa
    พันทิพา อมรฤทธิ์
  • 30 พ.ย. 52 + 19:57:55
  • 3220 ครั้ง

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนการผลิต น้ำหมักชีวภาพ แบบง่ายๆได้ผลจริง
ที่มา :


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา The Center for Educational Innovation and Technology

อาคารเครื่องมือ 7 (F7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974 e-mail : elearning@sut.ac.th

ontop